overvik-bolig

Omkostninger består av andelskapital kr 5 000,- + oppstartskapital kr 5 000 + gebyr for pant kr 652,- + gebyr for hjemmel kr 480,- + etableringskostnad kr 2600. I tillegg kommer eventuelt gebyr for tinglysning av bruksrett med kr 585, samt gebyr for nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning) kr 3 125,-

Dersom det ikke blir etablert hjemmelsselskap vil det påløpe dokumentavgift ved førstegangsoverføring av hjemmel fra Overvik T1 AS til Borettslagene, som kjøper må dekke en forholdsmessig andel av oppad begrenset til kr 140 per BRA. Overskytende dokumentavgift dekkes av selger.

Meld interesse