TOBB Boliggaranti – kjøp
bolig uten egenkapital

Når livet endrer seg, og man har behov for ny bolig er TOBB
Boliggaranti en løsning som gjør det mulig.

Selv med fast inntekt, er det mange som opplever og ikke få kjøpt bolig fordi de ikke har nok egenkapital. Med TOBB Boliggaranti
gir vi deg muligheten til å kjøpe din egen bolig og håndtere hele lånet, selv uten egenkapital eller hjelp fra foreldre.

Om ordningen
Dette er en garantiordning der du kan låne inntil 100 prosent av boligens verdi.
Banken aksepterer at garantien legges til grunn for at du kan låne ut over 85 prosent av boligens verdi.

Den siste 15 prosenten du vanligvis må ha som oppstart egenkapital kaller vi for topplån. Dette lånet betaler du ned innen 5 år.

Hvem passer dette for?
TOBB Boliggaranti er en boligkjøpsmodell i samarbeid med DNB.

Her kan du lese mer om TOBB Boliggaranti

Banken vurderer følgende:

– Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger årsinntekt
– At du klarer å betjene dine lån, selv ved en renteoppgang på 5 prosent.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i all informasjonen før du starter søknadsprosessen. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål rundt dette!

Her kan du lese mer om ordningen for Overvik Park
Her kan du sende søknad