Leie før eie

En unik mulighet for deg som drømmer om å komme deg inn i boligmarkedet, men mangler egenkapital. Leie før eie er en modell som gir deg muligheten til å jobbe deg opp egenkapital mens du leier boligen.

Her leier du en helt ny bolig i inntil 5 år hvor du har mulighet til å tiltre kjøpsopsjonene når som helst i leieperioden. Kjøpsprisen på leiligheten er fast ved kontraktsinngåelse. Ved verdiøkning tilfaller denne deg som kjøper opp til egenkapitalkravet.

Registrer deg for informasjon om fremtidige prosjekter med Leie før eie på Overvik.

Registerer din interesse

Nytt byggetrinn, Overvik Park, består av 61 leiligheter og jobber mot innflytting første halvår 2023. Av disse er 9 nå signert til Leie før eie. Gratulerer til nye leie-før-eiere med kontrakter!